DAWELL Mobilné indukčné a odporové ohrevy

DAWELL CZ

Efektívna a ekonomická náhrada ohrevu plameňom

Třebíčska spoločnosť DAWELL CZ má od svojho založenia v roku 2012 jasnú víziu a to vybudovať vývojovo-výrobnú a exportnú spoločnosť s ponukou mobilných odporových a indukčných ohrevov.
Stabilnosť spoločnosti a cieľavedomé orientovanie sa na úspech pramení z dlhodobých skúsenosti zakladateľov spoločnosti ako aj celého tímu.
O úspechoch spoločnosti svedčí ich export do 45 krajín, a cez 40 000 vyrobených modelov.

Od predstavenia DHC 6510R uplynulo 8 rokov a dnes sa spoločnosť môže pochváliť širokým produktovým sortimentom 15 základných typov ohrevov.
Ako sa zvyšovala expanzia výrobkov do sveta, zväčšovali sa v roku 2020 aj výrobne kapacity , vybudovaním nového, väčšieho výrobného zázemia s výrobnou plochou 1 200 m2.