Drážkovanie

Tepelné drážkovanie je dôležitým procesom opracovania kovov. Tento postup sa používa na rýchle odstránenie nežiaduceho kovu. Materiál sa lokálne ohreje a roztavený kov sa odstráni (spravidla vyfúknutím).

Na rýchle tavenie a odstránenie kovu je možné použiť kyslík + uhľovodíkový plyn alebo procesy s elektrickým oblúkom.

  • kyslíkovo-plameňový proces, špeciálne dýzy nahradia konvenčné diely slúžiace na ohrev resp. na rezanie ocelí
  • plazmový oblúk, špeciálne spotrebné diely nahradia diely ktoré slúžia na rezanie plazmou

PROCESY DRÁŽKOVANIA

  • elektrický oblúk ktorý horí medzi uhlíkovou elektródou a obrábaným el. vodivým materiálom, materiál sa vyfukuje stlačeným vzduchom

DRÁŽKOVANIE PLAZMOVÝM OBLÚKOM

Používanie plazmového oblúka na drážkovanie spadá do 60-tych rokov minulého storočia, kedy bol tento proces vyvinutý na zváranie. V porovnaní s alternatívnymi autogénnymi a MMA postupmi drážkovania,

plazmový oblúk poskytuje prúd podobný ihle, ktorého výstupom je veľmi presná drážka. Je vhodný na použitie takmer na všetkých železných a neželezných materiáloch. Plazmový oblúk môže pozostávať z argónu, hélia, argónu – H2, dusíka alebo vzduchu.

Plameňové drážkovanie je variantom konvenčného zvárania pomocou autogénu. Kyslík a plyn sa používajú na vytvorenie plameňa s vysokou teplotou na tavenie ocele. Počas drážkovania sa oceľ lokálne nahreje na teplotu vyššiu než je zápalná teplota  a na tavenie kovu sa použije prúd kyslíka. Tento prúd sa používa aj na vyfúknutie roztaveného kovu a trosky.  Je potrebné poznamenať, že v porovnaní s autogénnym delením sa troska nevyfúkne cez materiál, ale ostane na hornom povrchu obrábanej časti. Drážkovacia dýza je skonštruovaná tak, že v drážkovacom prúde dodáva relatívne veľké množstvo kyslíka.

PLAMEŇOVÉ DRÁŽKOVANIE

Pri kyslíkovo-acetylénovom drážkovaní sa na nastavenie takmer neutrálneho predhrievacieho plameňa používajú rovnaké množstvá kyslíka a acetylénu. Prietoková rýchlosť kyslíkového prúdu určuje hĺbku a šírku drážky.

ARCTECH ponúka kompletné príslušenstvo pre drážkovanie plameňom od výrobcov GCE a MESSER.

DRÁŽKOVANIE MANUÁLNYM KOVOVÝM OBLÚKOM A UHLÍKOVOU ELEKTRÓDOU NA VZDUCH

V týchto procesoch sa generuje elektrický oblúk, ktorý slúži na roztavenie materiálu. Ďalšie postupy, ako je napríklad použitie špeciálnych elektród alebo prúdu stlačeného vzduchu, sa používajú na vyfúknutie roztaveného materiálu. V týchto procesoch sa nevyžaduje použitie žiadnych špeciálnych ani stlačených plynov s vysokou čistotou.

Sme schopný dodať zdroje až do výkonu 2000A na opracovanie veľkých odliatkov, tzv hobľovaním piesku, ktorý sa vtavil do odliatku s formy pri odlievaní.