MMA

Komplexná ponuka zváracej techniky pre profesionálov aj hobby zváračov. Naše portfólio obsahuje zváracie zdroje pre všetky druhy aplikácii od obalenej elektródy, TIG zvárania (zváranie nereze, čiernych materiálov, hliníka, horčíka a ich zliatin), MIG zvárania (CO2 zváračky, zváranie MIG) až po laserové a plazmové zváranie a naváranie materiálov.

Samotná metóda zvárania je založená na roztavení jednotlivých spájaných materiálov v mieste ich styku.

Kov je roztápaní tepelným zdrojom a následne metalurgicky spájaný, tento proces je charakteristický pre tavné zváranie.
Dôležitým aspektom je chrániť roztavený kov pred okolitou atmosférou, nakoľko akokoľvek absorpcia kyslíka a dusíka spôsobuje nekvalitný zvar.

Hlavné metódy oblúkového zvárania

Zváranie obalenou elektródou (MMA)

Tento proces je charakterizovaný zdrojom tepla, ktorý vytvára elektrický, teda zvárací oblúk, ktorý sa počas zvárania „horí” medzi koncom elektródy a povrchom zváraného materiálu. Prídavný materiál, obalená elektróda,

sa postupne taví a vo forme kvapiek prechádza do zvarového kúpeľa, pričom vytvára hlavný podiel zvarového kovu.
Spoľahlivý zástupca z našej ponuky pre zváranie MMA je EWM Pico 160, resp. Pico 180 Pulz a v pomere cena/výkon si zaslúžil obľúbenosť u zákazníkov zdroj Riland 160.

Neodtavujúcou sa elektródou v ochrannom plyne (WIG/TIG)

Zváranie v inertnom plyne. Samotný oblúk a tavný kúpeľ je chránený prívodom inertného plynu (Ar, He). Pri zváraní väčších hrúbok (cca 3 mm) a naváraní, sa do oblúka pridáva prídavný materiál vo forme tyčky, drôtu, prípadne plnenej elektródy.

V tejto kategórii treba spomenúť stroje od spoločnosti EWM, Picotig 200 Pulz a zdroje rady Tetrix, alebo od talianského výrobcu STEL, TIG 221 ACDC, či Lincoln Electric Invertec 175 TP.

Holou elektródou v ochrannom plyne (MIG)

Zváranie v inertnej atmosfére, alebo v aktívnej atmosfere (MAG) pod tavivom, elektrotroskové.

Roztavený kúpeľ je chránený pred účinkami okolitej atmosféry (hlavne kyslíka a dusíka) ochrannou atmosférou,

ktorá môže byť inertná alebo aktívna. Inertné atmosféry nevstupujú do chemických reakcií s tavným kúpeľom. Aktívne atmosféry sa podieľajú na chemických reakciách v tavnom kúpeli, pričom ich pôsobenie je kompenzované vhodným zložením prídavného materiálu.

Zástupcovia tejto kategórie sú zváračky od značky EWM rady Taurus, Phoenix, ci Picomig 180/305, taktiež zdroje od amerického výrobcu Lincoln Electric.

Zobrazujú sa všetky 2 výsledky