VÝSTUPKOVÉ ZVÁRANIE

Výstupkové, alebo stykové zváranie je vytvorené z bodového zvárania. Rozdiel vzniká tým, že pri bodovom zvare veľkosť a miesto zvaru je určené veľkosťou špičky a dotykového bodu elektródy na zváranom materiály. Pri výstupkovom zváraní veľkosť a miesto zvaru alebo zvarov je vopred vytvorené tvarom zváraných dielcov.