Zvárací stroj DELTA S TVR je nový koncept plne automatickej pracovnej bunky.
Pomocou rôznych nástrojov môže byť zvárací stroj použitý pre jednotlive tvarovo podobné výrobky, dokonca aj s rôznymi rozmermi.
Štandardná produktivita je 1 kus každých 2,5 sekundy, pričom na čelnej strane výrobku nie sú prakticky žiadne stopy zvárania.
Model zobrazený na obrázku, vyrobený pre Južnú Ameriku, je vybavený špeciálnym ovládaním, ktoré umožňuje diaľkovú diagnostiku. Táto skupina odporových zváracích strojov je navrhnutá pre vysokú autonómiu, takže obsluha môže zabezpečiť simultánny dohľad nad skupinou strojov.

Tento stroj patrí do rodiny TVR a je vybavený otočným stolom s indexovaním s niektorými stanicami, zvyčajne 6, podľa počtu komponentov, ktoré sa majú zvárať alebo zostaviť.
Stroj zobrazený na priloženom obrázku je zariadenie pre zváranie 3 komponentov, a teda s 3 zásobníkmi, na výrobu zámkov dverí.

Napíšte nám!