BODOVÉ ZVÁRANIE

Bodové zváranie je proces, ktorý využíva tvar medených elektród na koncentrovanie elektrického prúdu a sily v mieste požadovaného zvaru. Teplo, ktoré sa vytvorí medzi dvoma spájanými materiálmi, spôsobí miestne roztavenie tvaru šošovky.