ODMAGNETOVANIE / Degaussing

Riešenie k odmagnetovaniu trubiek a plechov od EWM.
Čisté a bezporuchové zváranie – šetrí náklady, zvyšuje kvalitu

Mobilné – rýchlo a jednoducho použiteľný na každom stanovišti
Účinné – magnetizmus sa okamžite odstráni
Úsporné –  stabilný zvárací oblúk šetrí čas a materiál

EWM s Degauss 600 a Pico 350 ciel pulz pws DGS ponúka dve mobilné, ľahko použiteľné a efektívne riešenie k odmagnetovaniu na pracoviski.
Výsledkom je stabilný zváací oblúk. Takže môžete zvárať čisto, bezpečne a bezporuchovo.

Dôvody odmagnetovania

(Zvyškový) magnetizmus v oceľových konštrukciách má za následok nestabilné a vychýlený zvárací oblúk a môže viesť ku tvoreniu pórov a vád pri zváraní. Tento efekt môže byť tak silný, že sa zváranie stane nerealizovateľné. Preto je magnetizmus nežiaduci pri zváraní ocele.

Proces zvárania bez odmagnetovania

Nedostatočný výsledok zvárania má za následok výrazné dodatočné práce, časovú stratu a vysoké dodatočné náklady.
Pracovné náklady – 40 minút bez odmagnetovania
Vplyv magnetizmu na výrobok
  • Nestabilita vo zváracom oblúku
  • Nerovnomerné uvoľňovanie kvapiek
  • Silná tvorba rozstreku
  • Nepravidelné natavenie bokov zvarovej drážky
Obrobok je zmagnetizovaný
  • Silné vychýlenie zváracieho oblúka
Ručné zváranie obalenou elektródou

Zváranie MIG / MAG

Proces zvárania s odmagnetovaním

Zníženie nákladov, úspora zdrojov a zvýšenie kvality vysoko kvalitnými výsledky zvárania, minimalizáciou dodatočné práce a znížením spotreby materiálu a plynu
Pracovné náklady – 20 minút s odmagnetovaním
Vynikajúce výsledky zvárania
  • Stabilný zvárací oblúk
  • Rovnomerné uvoľňovanie kvapiek bez rozstreku
  • Dobré natavenie bokov zvarovej drážky
Obrobok je odmagnetizovaný

Ručné zváranie obalenou elektródou

Zváranie MIG / MAG

Odmagnetovanie pred zváraním

Magnetizmus vzniká zvlášť často pri mechanickom oddeľovaní dielov, príprave zvarových plôch s úberom triesok alebo brúsnych procesoch. Pre kvalitatívne vysoko hodnotný výsledok zvárania sa odporúča odmagnetovanie po mechanickom obrábaní a pred vlastným procesom zvárania. Vďaka automatickému priebehu programu odmagnetovanie je aplikácia veľmi jednoduchá.

Odmagnetovanie behom procesu zvárania

Pri veľmi dlhých, hrubostenných, zle prístupných a silne zmagnetizovaných dielov môže dôjsť k tomu, že sa magnetické pole po odmagnetovaní zase obnoví. Vedie to k vychýleniu zváracieho oblúka počas zvárania. V tomto prípade sa odporúča funkcie „activgauss“. Pritom sa počas procesu zvárania vytvorí opačnej magnetické pole.