Odporové zváranie

Švové zváranie tvorí proces množstva bodových zvarov, pričom vzájomným otáčaním sa kotúčových medených elektród dochádza k prekrytiu zvarov, čím sa vytvorí lineárny zvar.

ŠVOVÉ ZVÁRANIE

Vzniká roztavená zóna, ktorá po stuhnutí vytvorí tuhý spoj.
Aplikácia švového zvárania nachádza využitie v mnohých odvetviach.

BODOVÉ ZVÁRANIE

Bodové zváranie je proces, ktorý využíva tvar medených elektród na koncentrovanie elektrického prúdu a sily v mieste požadovaného zvaru. Teplo, ktoré sa vytvorí medzi dvoma spájanými materiálmi, spôsobí miestne roztavenie tvaru šošovky.

Roztavený kúpeľ vznikne v mieste pôsobenia sily vytvorenej špičkou elektródy. Stroje na bodové zváranie v celej rade tried pre využitie v mnohých aplikáciách.

Zváranie na tupo, alebo tlakové zváranie je kontaktné zváranie, pri ktorom sa zvárané plochy nahrievajú dotykom s nahrievacím telesom.
Technológia zvárania na tupo je určená predovšetkým na spájanie rúr a trubiek.

ZVÁRANIE NA TUPO

Tieto stroje sú k dispozícii v jednofázovom alebo trojfázovom prevedení
a vybavené hydraulickou olejovou stanicou schopnou uvoľniť tlak podľa špecifickych požiadaviek .

VÝSTUPKOVÉ ZVÁRANIE

Výstupkové, alebo stykové zváranie je vytvorené z bodového zvárania. Rozdiel vzniká tým, že pri bodovom zvare veľkosť a miesto zvaru je určené veľkosťou špičky a dotykového bodu elektródy na zváranom materiály. Pri výstupkovom zváraní veľkosť a miesto zvaru alebo zvarov je vopred vytvorené tvarom zváraných dielcov.

VÝSTUPKOVÉ ZVÁRANIE

Prítlačná sila a zvárací prúd sú sústredené v malom dotykovom bode, napríklad pri zváraní drôtov.
Naša spoločnosť sa zameriava na renomovaných výrobcov v oblasti odporového zvárania a to CEMSA, DALEX a TECNA.

Zobrazených 1–3 z 29 výsledkov