rezacia technika

V priemyselnom svete sa stáva delenie materiálov koncentrovanými zdrojmi energie, teda lúčovými technológiami, absolútnou nevyhnutnosťou.

Jedná sa o systémy delenia laserom, plazmou, plameňom a vodným lúčom.

Pri technológii delenia plazmovým a plameňovým lúčom existuje varianta ručného alebo strojného rezania.

Ručné plazmové delenie je u nás zabezpečene kompletnou plazmovou radou Cutmaster,

v štandardnej výbave s plazmovým horákom 1 Torch, vhodným aj na drážkovanie.

Strojne delenie, teda pomocou CNC riadenia a strojov, na ktorých sú tieto technológie nasadené ma pre každé určenie svoju typickú aplikačnú oblasť, ktorá je prienikom niekoľkých technológii, ako je druh deleného materiálu, rozsah delených hrúbok, kvalita delenej plochy, hrúbka reznej drážky.

Najrozšírenejšia technológia delenia materiálov plazmou a plameňom, resp ich kombináciou je v našej ponuke zastúpene strojmi značky Vanad,

ktorý v kombinácii s plazmovým zdrojom renomovaného, amerického výrobcu Thermal Dynamics prináša výbornú konkurencieschopnosť v tejto oblasti.

Technológia termického rezania plazmovým oblúkom

Nevýhody

relatívna hlučnosť schopnosť rezania otvorov v pomere 1:2 ku hrúbke materiálu väčšia rezná špára nutné zabezpečenie odsávania, odsávacím materiálovým stolom Tigemma a KEMPER

Výhody

 • vyššia kvalita rezu pri rezaní hrubších plechov (v porovnaní s plameňom)
 • pri rezaní tenkých plechov je to lacnejšia varianta lacnejšie než laser
 • uplatnenie pri hrubších plechoch so strednou požiadavkou na kvalitu hrán, presnosť a kolmosť
 • vysoká rezná rýchlosť (v závislosti od hrúbky materiálu)
 • jednoduchá výmena spotrebných dielov (dýza, elektróda,…)
 • veľký rozsah hrúbok rezaných materiálov

Technológia termického rezania laserovým lúčom

Nevýhody

vysoká cena potreba vysokej čistoty použitých plynov

Výhody

 • rezanie malých aj veľkých kontúr,
 • úzka rezná škára, ktorá je konštanta
 • vysoká rezacia rýchlosť
 • bez prestrojov pri potrebe meniť spotrebné diely
 • minimálny odpad,
 • relatívne jednoduchá obsluha,
 • veľmi malá tepelne ovplyvnená oblasť

Technológia rezania hydroabrazívnym vodným lúčom

Nevýhody

nízka rezacia rýchlosť pri železných materiáloch vznika oxidácia a následne korózia rezanej plochy nutnosť povrchovej úpravy zvýšená vlhkosť pracoviska

Výhody

 • delenie viaczložkových kompozitných materiálov
 • zložité viac dimenzionálne rezy, tvarová rôznorodosť
 • skoro žiadna tepelne ovplyvnená oblasť
 • bezdeformacne rezne hrany
 • min. zvyškové napätie v materiály
 • bez narušenia metalurgickej štruktúry materiálu
 • bez škodlivých výparov