S cieľom uspokojiť časté otázky na vnútroštátnych a medzinárodných trhoch, ktoré prichádzajú od zákazníkov zapojených do subdodávok automobilového priemyslu, spoločnosť CEMSA navrhla a vyrobila novú sériu projekčných zváracích strojov modelu MT-SPM.
Odporový zvárací stroj je vybavený vysoko presnými vodiacimi lištami, ktoré zaisťujú konštantnú rovnobežnosť povrchov.
Ako je známe, tento výrobný sektor má dôležitú úlohu splniť všetky požiadavky automobilového priemyslu, často s nevyhnutnosťou zaoberať sa komponentmi s neobvyklými tvarmi a vždy novými materiálmi, ktoré si vyžadujú sofistikovanejšie vybavenie.
Zvárací stroj MT-SPM bol navrhnutý tak, aby spĺňal špecifické požiadavky všetkým zákazníkom.
Flexibilita tohto zváracieho systému a to aj vďaka možnosti voľby medzi rôznymi modelmi s rôznym výkonom, ho robí vhodným pre nespočetné typy úloh.
Elektrickú energiu dodávanú prostredníctvom invertorového stredofrekvenčného generátora je možné zvoliť v štandardných riešeniach medzi 50 a 500 kVA.
Štandardné hodnoty je možné zvoliť medzi elektrickými, hydraulickými alebo pneumatickými ovládačmi až do 6000 daN.
Stroj je vybavený vysoko presnými vodiacimi lištami, ktoré zaisťujú konštantnú rovnobežnosť povrchov.
Držiak nástroja, rozmery na požiadanie, sú navrhnuté v štandardnom riešení s rozmermi 350 × 350 mm.
Riadiaci systém predpokladá všetky možnosti požadované rôznymi aplikáciami, vrátane čítania hodnôt kolapsu špičiek, záznamu údajov a tele-programovania.

Napíšte nám!