Zváračské kukly a ako si ich vyberať?

Zvárač je len tak efektívny ako mu umožňuje úroveň ochrany jeho zdravia. A prilba je jednou z najdôležitejších zložiek v arzenáli osobných ochranných prostriedkov.

Zváracie práce sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia veľmi rizikové, pretože dochádza k súbežnej existencii viacnásobných pracovných rizík. Jedným z nich  je možné poškodenie zraku pôsobením žiarenia.

Ultrafialové a infračervené žiarenie sa vyskytuje pri všetkých typoch oblúkového zvárania a plazmového rezania. Viditeľné svetlo môže poškodiť sietnicu, ultrafialové vyžarovanie môže spôsobiť tzv. “nablýskané v očiach” a ultrafialové žiarenie s krátkymi vlnami môže podráždiť rohovku (počas 10 – 30 rokov spôsobuje šedý zákal). Pre ľudské oko je nebezpečné žiarenie v oblasti UV (ultrafialové) – s vlnovou dĺžkou pod 400 nm a v oblasti IČ (infračervené), – s vlnovou dĺžkou nad 800 nm.

Vybrať si v zásade môžete z kukiel/štítov s tmavými sklami  (pasívne) a samostmievacích zváracích kukiel.

Pre správny výber kukly si najprv odpovedzte na nasledujúce otázky
Akou metódou budete zvárať? Akým prúdom budete zvárať?
Budete zvárať príležitostne alebo často?
Budete pri zváraní často aj brúsiť?
Potrebujete odsávať škodlivé dymy a výpary?
Budete niekedy v budúcnosti zvárať aj iné materiály, inými metódami a nákup kukly je dlhodobejšou  investíciou?

Čo je samostmievacia kukla?

Samostmievacia kukla obsahuje namiesto klasického tmavého skla elektronický LCD displej, ktorý je za bežných podmienok priehľadný, avšak pri zapálení elektrického oblúka okamžite stmavne vďaka citlivému senzoru vo vnútri kukly. Kvalitnejšie zváracie kukly majú tri a viac senzorov. Jednoducho povedané, filter kukly mení svoj odtieň podľa svetla, ktoré na ňu dopadá tak, aby nebol prerušený očný kontakt so spracovávaným predmetom. To umožňuje zváračovi venovať sa súvisle zváraniu bez toho, aby musel kuklu z očí zložiť.

Nielenže sa so samostmievacou zváracou kuklou môžu zvárači pohybovať ďaleko rýchlejšie, pretože neustále vidia, ale tiež sa pohybujú efektívnejšie, pretože umiestňujú elektródy presnejšie. Môže tak byť eliminovaná väčšina zlých začiatkov zvarov. Menej zlých zvarov znamená menej brúsenia a celkovo vyššiu kvalitu zvarov.

Každý filter má ochrannú vrstvu proti UV a IR a oči sú chránené pred škodlivým žiarením bez ohľadu na nastavenie odtieňa.

Čo zohľadniť pri výbere kukly?

Rozsah zatemnenia ( DIN)

Stupeň zatemnenia určuje mieru prepúšťania svetla zorným poľom (čím vyšší stupeň, tým je sklo tmavšie a tým viac možností dáva pre použitie pri rôznych činnostiach). Podľa metódy zvárania a tabuľky nižšie zistíte, aký odtieň potrebujete. Dobrá samostmievacia kukla by mala umožniť nastavenie rôznych stupňov zatmenia.

Napr. pre TIG 100 A sa odporúča odtieň DIN 10.

Zváracia metóda Prúd (A)
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
MMAW 8 9 10 11 12 13 14
MAG 8 9 10 11 12 13
TIG 8 9 10 11 12 13
MIG 9 10 11 12 13 14
MIG s ľahkými zliatinami 10 11 12 13 14
Rezanie el.oblúkom 10 11 12 13 14 15
Rezanie plazmovou trykou 9 10 11 12 13
Oblúkové zváranie mikroplazmov 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ergonómia a váha

Pri celodennej práci urobí rozdiel v komforte aj niekoľko desiatok gramov záťaže. Komfortný hlavový kríž s nastaviteľnou veľkosťou tiež určite oceníte.

Optické vlastnosti kukly

Skutočne kvalitné samostmievacie kukly majú rovnomerne zatemnený displej po celej jeho ploche bez svetlejších škvŕn, pretože tie spôsobujú poškodenie zraku pri dlhodobom zváraní. Obzvlášť pri väčších displejoch je zachovanie rovnomernosti náročnejšie a rozdiely medzi kvalitnou a nekvalitnou kuklou sú pri dlhodobom používaní výrazné.

Kukly a ich časti sa podrobujú optickým testom na základe noriem EN 166 a EN 379, aby sa predišlo problémom ako napríklad nezhoda v prenose svetla cez zvárací filter alebo rozptyl svetla z filtračných vrstiev. Na základe výsledkov optických skúšok sa optická kvalita zváracieho filtra alebo tvárového štítu rozdeľuje do troch tried od 1 do 3, kde 1 označuje najvyššiu kvalitu.
Pre konvenčné zváracie filtre a priezory existuje len jedna trieda optických vlastností. Pri samozatemňovacích zváracích filtroch sa klasifikácia rozdeľuje na štyri časti: optická trieda/rozptyl svetla/prenos svetla a voliteľné uhlové závislosti.

Súčasná aj lacná kukla zakúpená v našej firme má vlastnosti  min 1/2/1/2.

Tieto údaje by mali byť uvedené pri každej kukle a hlavne na originálnom certifikáte.

Rýchlosť zatemnenia

Pri väčšine samostmievacích kukiel sa uvádza aj rýchlosť zatmenia. Určuje, za aký čas sa zmení zo štandardného odtieňu (zvyčajne 3,4) na požadovaný odtieň po začatí zvárania. Pochopiteľne, čím je toto číslo nižšie (čas kratší) tým lepšie, lebo oko zvárača je chránené skôr.

Veľkosť priezoru

Väčší priezor znamená väčší rozhľad a teda aj komfort pri zváraní.‎

Máme v ponuke aj kukly z bočným priezorom, ktorý má konštantný nižší filter a slúži na zväčšenie periférneho videnia a teda zvýšenie bezpečnosti zvárača pri jeho presunoch pomedzi zvarence.

Batérie

Odporúčame vyberať si kukly s vymeniteľnými, aku batériami. Najlacnejšie kukly síce batérie majú, ale sú zaliate v plaste a nedajú sa vymeniť, po ukončení životnosti batérie, končí kukla spravidla v odpadkovom koši, pričom jadro kukly tzv „kazeta“ je v poriadku.

Príslušenstvo

Pred kúpou si preverte, že máte možnosť pre kuklu zabezpečiť príslušenstvo a náhradné diely.

Naše odporúčanie

Vyvarujte sa kúpy najlacnejších verzii u predajcov, ktorí sa venujú všetkému možnému a zváraniu vôbec nerozumejú, vozia z Číny najlacnejšie modely od nekvalitných výrobcov, certifikáty sú len grafický podvrh, kukla aj keď bude chvíľu fungovať, bude poškodzovať Vaše oči nezvratným spôsobom. Samostmievacie zváracie kukly 3M Speedglas

Legislatíva

  • zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
  • nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri  práci s chemickými faktormi.