Zabezpečenie kvality zvarových spojov

„Metóda spájania vysokofrekvenčným kladivom“

Medzinárodná technológia „vysokofrekvenčných mechanických nárazov (HFMI – High Frequency Mechanical Impact)

Dosahuje geometrickú optimalizáciu zárezu na povrchu zvaru

Prekrýva ťahové napätia na povrchu s vysokými tlakovými napätiami

Výsledkom je výrazné zvýšenie únavovej sily alebo únavovej životnosti.

 

PIT výrazne zvyšuje životnosť vašich produktov

Pneumatic Impact Treatment (PIT) je v súčasnosti popredným medzinárodným procesom HFMI.

„HFMI – vysokofrekvenčný mechanický náraz“.

PIT dosahuje tieto účinky efektívnym a reprodukovateľným spôsobom:

 1. Výrazné zvýšenie únavovej odolnosti alebo únavovej životnosti dynamicky namáhaných konštrukcií „Medzinárodný inštitút zvárania IIW“ odporúča, v závislosti od medznej únosnosti vášho materiálu
 2. Zamedzenie alebo zníženie korózneho praskania napätím. Superpozíciou zvyškového namáhania v ťahu nad zvyškovým tlakovým namáhaním na povrch materiálu spravidla odstránime zdroj korózie lomovým namáhaním úplne.
 3. Evidentne zníženie napätia a tým aj deformácie. Pittingovanie povrchu všetkých vrstiev zvaru v konečnom dôsledku zreteľne zníži ťahové napätia, čo zodpovedajúcim spôsobom zmierni aj potenciálnu deformáciu.

Výhody PIT

 • Vyššia a udržateľnejšia kvalita vašich výrobkov
 • Úspora materiálu
 • Zabránenie poruchám strojov a systémov súvisiacich s únavou materiálu
 • Významná úspora času a nákladov v porovnaní s konvenčnými metódami

Účinky PIT (HFMI) pre konštrukcie z ocele a kovu

 • Podstatne zvýšená odolnosť proti únave
 • Vytvorenie vysokého  konštrukčného potenciálu
 • Predĺženie zostávajúcej životnosti alebo dostupnosti cyklicky zaťažovanych systémov a stavieb
 • Zlepšenie bezpečnosti komponentov
 • Zníženie napätia
 • Masívna prevencia korózneho praskania pod napätím