Orbitálne zváranie

Rozdelenie podľa typu zvarového spoja

 • spoje rúrka – rúrka
 • spoje rúrka – trubkovnica

Oblasti využitia

 • Farmaceutický priemysel
 • Biotechnológia
 • Chemický priemysel
 • Polovodiče
 • Potravinársky priemysel
 • Letectvo
 • Energetika

 

Classification by type of welded joint

 • Tube-to-tube
 • Tube-to-tubesheet

Field use

 • Food diary
 • Semiconductor
 • Chemical
 • Pharmaceutical
 • Biotechnology
 • Aerospace

Princíp orbitálneho zvárania

Jedná sa o automatizovaný proces TIG zváranie spojov trubka-trubka alebo trubka-trubkovnica, kedy sa horák s volfrámovou elektródou, unášaný zváracou hlavou, otáča okolo osi rúrky a vykonáva zvarový spoj.

Orbital welding

Is a mechanised version of the tungsten inert gas arc welding (TIG) process and is used to weld stationary tube or pipe; the tungsten electrode contained in the weld head rotor rotates or “orbits” around the weld joint circumference.

Riadiace jednotky TIGTRONIC

Compact microprocessor based orbital controller TIGTRONIC
Autorange 90-260V
Automatické nastavovanie podľa priemeru a hrúbky / automatic adjustment according to the diameter and thickness
AVC, dokumentácia zváranie /documentation of welding

DOV Orbicontrol 3, Tigtronic compact 200, Tigtronic Basic 2, 3, 4, Tigtronic Orbital 4

Invertorové zdroje TETRIX

Inverters TETRIX
Autorange 90-260V

Dvoucestný red. ventil Valve red. , Ventil so šetričom plynu ECOSAVER s 2 prietokomermi, TETRIX 200 5-200A / 230V, Balancer, Cool 50, TETRIX 351 3-350A / 400V/

Uzavreté zváracie hlavy OSK pre spoj RÚRKA – RÚRKA

Enclosed Weld Heads OSK for tube-to-tube

OSK13S microfitting (Kazetová zváracie hlava vrátane pohonu)
C, S plyn.chlad./gas cooling
CW, SW vodou chlad./ watter cooling

 

Typ Model Ø min-max (mm)
OSK 13S 3,17 – 12,7
OSK 21C, CW 3,17- 21,3
OSK 38C, CW 3,17 – 38,1
OSK 53S, SW 6 – 53
OSK 76S, SW 6 – 76,2
OSK 115S, SW 9,53 – 114,3

Otvorené zváracie hlavy OSW, OSZ pre spoj RÚRKA – RÚRKA s možnosťou pridávania zváracieho drôtu

Open frame weld head OSW, OSZ for tube-to-tube

Typ Model Ø min-max (mm)
OSZ 275 88,9 – 273
OSZ 325 168,3 – 323,9

 

plynom chl.horák /
gas-cooled torch
vodou chl.horák /
water-cooled torch

Typ Model Ø min-max (mm)
OSW 40 8 – 40
OSW 80 10 – 80
OSW 115 20 – 114,3
OSW 170 40 – 168,3
OSW 275 88,9 – 273

 

Zváracie hlavy pre spoj RÚRKA – trubkovnica s možnosťou pridávania zváracieho drôtu

RBK Weld Heads for tube-to-tubesheet

RBK 16 / AVC
ID Ø 9,8 – 78 mm
ID Ø 10 – 100 mm (AVC)

RBK 20
ID Ø 9,8 – 78 mm

Integrovaný podávač 1kg alebo
externý podávač 5 nebo 15 kg
integrated feeder 1kg or
external feeder 5 or 15 kg

Otočný zvár. prípravok TURN 300 vrátane AVC
(automatické stráženie napätia na oblúku)

Turn table system TURN 300

Technické dáta Technical Data
Max. zaťažene Max. load 300 N
Rozsah otáčania Swivel range 0° – 90° plynulo/infinitely variable
Prúd Current transmission max. 300 A
Upínacia kapacita Chucking capacity Ø min-max (mm)
vnútorná Inner 50 – 230
vonkajšia Outer 10 – 120
Priechodný otvor Hollow shaft 70 mm

 

 

V prípade záujmu o cenovú ponuku pre individuálnu konfiguráciu nás kontaktujte.