Mobilné odsávacie zariadenia KEMPER

Technika odsávania zváračského dymu a odsávacie zariadenie od firmy KEMPER sú zárukou najvyššej spoľahlivosti a kvality.

Odsávanie zváračského dymu z okolitého vzduchu zaisťuje nielen čistý vzduch na pracovisku, ale prispieva aj k vyššej spokojnosti pracovníkov.

Medzi preferované odsávacie systémy KEMPER patria mobilné zariadenia, ktoré sú vhodné na príležitostné až trvalému používaniu.

Oblasti použitia pre mobilné filtračné zariadenia

vysokolegovaný
neželezný (IFA)

metódou WIG
Chrom-niklová ocel

SmartMaster

ProfiMaster

MaxiFil

Filter-Master XL

MaxiFil Clean

Kritériá výberu pre odsávacie systémy – mobilné

podľa použitia

Emisná hodnota

Materiál

Použitie

Príklad použitia Občasné Príležitostné
až časté
Pravidelné Nepretržité
Trieda I & II
<1-2 mg/s
Zváranie pod tavidlom
Zváranie WIG
Zaserové zváranie
nelegovaný
nízkolegovaný
SmartMaster SmartMaster
ProfiMaster
ProfiMaster
MaxiFil
MaxiFil
hliník SmartMaster SmartMaster
ProfiMaster
ProfiMaster
MaxiFil
MaxiFil
vysokolegovaný
neželezný
SmartMaster SmartMaster
ProfiMaster
ProfiMaster
MaxiFil
MaxiFil
Trieda III
2-25 mg/s
Ručné oblúkové zváranie
Zváranie MIG / MAG
nelegovaný
nízkolegovaný
hliník
SmartMaster ProfiMaster MaxiFil
Filter-Master XL
MaxiFil Clean
Filter-Master XL
vysokolegovaný
neželezný
SmartMaster ProfiMaster MaxiFil
Filter-Master XL
MaxiFil Clean
Filter-Master XL
Trieda IV
> 25mg/s
Zváranie
rúrkovým drôtom
nelegovaný
nízkolegovaný
hliník
ProfiMaster

MaxiFil

Filter-Master XL

MaxiFil Clean

Filter-Master XL

MaxiFil Clean
Filter-Master XL
vysokolegovaný
neželezný
ProfiMaster MaxiFil
Filter-Master XL

MaxiFil Clean

Filter-Master XL

MaxiFil Clean
MaxiFil
Filter-Master XL