Eurowelding 2011 Nitra

ArcTech, s.r.o. ďakuje všetkým zúčastneným na 18-tom Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2011.

Prezentácia na veľtrhu sa tešila veľkemu ohlasu návśtevníkov, kde najväčší záujem bol hlavne v oblasti prídavných materiálov, plazmovej techniky ako automatizovanej, tak aj alpikáciam ručných jednotiek.

  •