Kvalita vo zváraní 2022

Konferencia kvalita vo zváraní usporiadaná Výskumným ústavom zváračským v Tatranskej Lomnici

PZVAR MEETING 2021

Odborné dvojdňové stretnutie PZVAR MEETING 2021 organizovaný PRVOU...

Národné dni zvárania 2021

Už 8. ročník konferencie Národné dni zvárania organizoval Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR.

Výber mobilnej jednotky

Odsávanie zváračského dymu z okolitého vzduchu zaisťuje nielen čistý vzduch na pracovisku, ale prispieva aj k vyššej spokojn…

Prezentácia systému Hyperfill

Praktické ukážky a prezentácia systému Hyperfill u zákazníka. Zváranie prebieha súčasne dvoma drôtmi, 8mm kútovým zvarom na jednu vrstvu …