Školenie u výrobcu CNC rezacích strojov VANAD2000, a.s.

Naši technici absolvovali ďalšie školenie u výrobcu CNC rezacích strojov VANAD2000, a.s.

Školenie bolo zaostrené na laserové rezanie pri výkonoch laseru 6 kW.

Ďalej bolo školenie zamerané na diaľkovú diagnostiku strojov s bezpečným pripojením za pomoci tzv SITE MANAGERU, ktorý zaistí bezpečné sieťové prepojenie stroja a serveru výrobcu.

Bol nám predstavený nový VANAD BLUESTER, vybavený plameňovým rezaním, výkonným 3D plazmovým rezaním a silnou vŕtačkou do 30 mm, ktorej neprekážajú rezacie rošty (nedochádza k zalomeniu vrtáku pri vybehnutí z plechu na rošt)

Na prvom obrázku je jeden s 1. strojov VANAD ktorý sa podarilo zachrániť a vrátiť po 26 rokoch späť k výrobcovi, už nie na servis, ale do múzea.
Druhý obrázok VANAD BLUESTER vybavený 3D hlavou pre 300A plazmu a vŕtačku do 30mm