Oranžová je naša farba

Od roku 1977

Spracovatelia kovov si toto uvedomujú už viac ako 40 rokov vo svojich prevádzkach. Toto spojenie s firmou KEMPER je teraz hneď rozpoznateľné pre každého používateľa, keď ide o testovanú originálnu kvalitu filtrov.

Len jeden originál je originál

Pretože originálne filtre KEMPER sú teraz tiež vizuálne rozpoznateľné, chránia vás a vaších zákazníkov pred nebezpečnými a inými nekvalitnejšími plagiátorskými filtrami. Vďaka tomu vás chránime pred poruchami strojov, zdravotnými rizikami a stratou záruky.

  • Na prvý pohľad rozpoznateľná a spoľahlivo testovaná originálna kvalita KEMPER ako ochrana pred plagiátmi

  • Zachovanie záruky na odsávacie zariadenie

  • Zachovanie certifikácie IFA W3 u mných strojov a zariadení

  • Najvyšší stupeň odlučitelnosti zváracích dymov pri nízkej spotrebe energie

  • Optimálna koordinácia medzi filtračnými technológiami a filtračným zariadením

  • Inovatívne povrchové filtre s KemTex® ePTFE membránovými filtrami