MSV WELDING 2022 BRNO

MSV v BRNE je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe. Zastúpené boli všetky kľúčové oblasti strojárskeho …

Kvalita vo zváraní 2022

Konferencia kvalita vo zváraní usporiadaná Výskumným ústavom zváračským v Tatranskej Lomnici

PZVAR MEETING 2021

Odborné dvojdňové stretnutie PZVAR MEETING 2021 organizovaný PRVOU...