Kvalita vo zváraní 2022

Konferencia kvalita vo zváraní usporiadaná Výskumným ústavom zváračským v Tatranskej Lomnici

PZVAR MEETING 2021

Odborné dvojdňové stretnutie PZVAR MEETING 2021 organizovaný PRVOU...

Národné dni zvárania 2021

Už 8. ročník konferencie Národné dni zvárania organizoval Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR.

SPEEDTEC® PULSE

Novinky od LINCOLN ELECTRIC SPEEDTEC® 400SP a 500SP sú multiprocesorové zváracie zdroje tretej generácie, ktoré ponúkajú vynikajúce výsledky zvárania …