ARCTECH už s certifikátom ISO 9001:2015

ARCTECH, s.r.o. disponuje certifikátom manažérstva kvality v oblasti predaja zváracej a rezacej techniky, ktorý získal od certifikačného orgánu QCErt,  s.r.o.

ISO 9001:2015