AUTOMA 2000

Automa 2000

AUTOMA 2000Automatizácia zvárania

Talianska spoločnosť Automa 2000 sa špecializuje na strojárstvo a výrobu komplexného sortimentu zváracích polohovadiel v dvoch radoch: štandardný a špeciálny.

Automa 2000 navrhuje a vyrába riešenia pre všetky typy potrieb zvárania. Osobitná pozornosť sa venuje výrobe všetkých našich modelov, najmä čo sa týka spoľahlivosti a ľahkého používania

Štandardná línia je najlepším riešenie pre obvodové alebo lineárne zváranie s maximálnym prípustným zaťažením medzi 30 a 400 000 kg a veľkosťou do priemeru 6000 mm alebo dĺžky 6000 mm. Všetky modely sú vyrobené s osobitnou starostlivosťou, aby bola zaručená spoľahlivosť a ľahká obsluha; na požiadanie môže byť každý model vyrobený tak, aby vyhovoval iným ako európskym normám.

Rozsah štandardnej línie zahŕňa polohovače otočných tanierov SPS (ľahká séria) s maximálnou nosnosťou od 30 do 360 kg, polohovadlá otočného taniera SP (ťažká séria) s maximálnou nosnosťou od 500 do 8000 kg, polohovadlá na zvarovanie SBR pre maximálnu dĺžku zvárania s priemerom 3 000 mm a 1 000 mm, SR polohovacie valce; maximálna nosnosť od 1200 do 400000 kg, polohovadlá stĺpikov a výložníkov SMB. Maximálna výška 6000 mm; maximálny dosah 6000 mm, modulárne pozdĺžne polohovadlá SCAR, zváracie polohovadlá STL pre maximálny priemer 900 mm a maximálnu dĺžku 4 000 mm, polohovadlá naklápacích rámov SPC; Maximálne prípustné zaťaženie 400 kg.

Špeciálne stroje: Inžiniersky tím Automa 2000 je schopný vypracovať to najlepšie riešenie, ktoré uspokojí aj tie najzložitejšie potreby.