Je pre Vás ochrana zdravia pri zváraní dôležitá a už viete, že pri nej nie je dobré robiť kompromisy? Zváracie kukly Speedglas sú špičkou v segmente ochrany zdravia pri zváraní a sú tou najlepšou voľbou pre tých, ktorí sa k svojej práci a zdraviu stavajú zodpovedne....

preèítajte si viac