MSV WELDING 2007 BRNO

  • ArcTech, s.r.o., sa opäť zúčastnil 49-teho strojárskeho veľtrhu v Brne , kde sme počas celého týždňa boli pripravení zodpovedať otázky naším verným aj novým zákazníkom. Tohtoročné Brno sa nieslo v znamení plazmového a orbitálneho zvárania, kde sa veľkej popularite tešila 150 A plazmová zváračka Ultima 150.

    V neposlednej rade sa opäť ukázala výnimočnosť plazmových produktov ponúkaných našou spoločnosťou.

    Ďakujem za prejavenú dôveru.