Plazmové zariadenia na delenie elektricky vodivých materiálov so zabudovaným kompresorom vhodné pri montážach klimatizačnej techniky, inštalačných prácach, v autoklampiarskych prevádzkach a výrobe gastro zariadení.