Thermal Arc je dlhodobým lídrom invertorovej technológie momentálne opäť ponúkajúci novú radu invertorov s cieľom viesť moderný zvárací priemysel do 21st. Naše nové invertory sú dostupné pre Stick (SMAW), TIG (GTAW), MIG (GMAW) a uhlíkové drážkovanie (CAG), ponúka rôzne alternatívy maximalizovať produktivitu a jednoduchosť zváracieho procesu.

Jednofázové invertorové zváracie zdroje založené na IGBT technológii pre MMA/TIG DC s HF TIG (vysokofrekvenčným bezkontaktným spôsobom zápalu oblúka)
určené pre profesionálne zváranie v oblasti výroby, montáže a servisu. Umožňuje zváranie obalenou elektródou až do priemeru 4mm.
Elektronika zaisťuje ochranu pred kolísaním vstupného napätia, tepelná ochrana stroja odstaví zariadenie pri prípadnom prehriati. To všetko zvyšuje ich spoľahlivosť a životnosť. Zdroje sú vybavené elektronickou funkciou Hot Start pre excelentné zapaľovanie oblúka, systémami VRD, Smart Logic a funkciou Arc Force, ktorá zabezpečuje automatické ladenie dynamiky oblúka pri použití rôznych typov elektród. V TIG režime zdroje umožňujú kompletne digitálne nastavenie funkcii a priebehov (,,S,, modely), samostatné nastavenie zbehu prúdu, prepnutie zváracieho režimu (2/4 takt) a vypnutie HF štartu oblúka.


Špičkove invertorové zváracie jednotky zalozené na IGBT technológií pre MMA/TIG DC s HF TIG

s dôrazom na nízku hmotnosť, vysokú účinnosť a životnosť. Sú určené pre práce s potrebou väčších zaťažení s dlhodobým zváraním priemermi elektród 5mm a maximálnej spoľahlivosti. Náporové ventilátory primárne ochladzujú tunelový chladič , na ktorom sú z vonkajšej strany prichytené radiace a výkonové dosky, ktoré sekundárne odvádzajú teplo. Výhodou je takmer nulová kontaminácia prachom zaisťujúca extrémnu spoľahlivosť. Digitálne riadené hodnoty predfuku a dofuku plynu, nábehu prúdu, hodnoty zbehu prúdu zaisťujú jednoduchú a prehľadnú obsluhu. Zdroje sú plné digitálne, vybavené elektronickou funkciou Hot Start pre excelentné zapaľovanie oblúka. V TIG režime zdroje umožňujú kompletne digitálne nastavenie funkcii a priebehov. Náporové ventilátory primárne ochladzujú tunelový chladič , na ktorom sú z vonkajšej strany prichytené radiace a výkonové dosky, ktoré sekundárne odvádzajú teplo. Výhodou je takmer nulová kontaminácia prachom zaisťujúca extrémnu spoľahlivosť.

 

CEL

 • 100% spoľahlivosť pri zváraní vo zvislej polohe zhora nadol celulózovými elektródami.
 • Arcforce
 • Využitím technológie Arcforce nevznikajú žiadne skraty a všetky typy elektród
  môžu dosiahnuť optimálnych zváracích vlastností.

Jednoduchá obsluha priamo na mieste

 • Horák Retox umožňuje vyvolávanie všetkých programov, prevádzkových
  režimov a funkcie Up / Down stlačením tlačidla.

Optimum pre každé stavenisko

 • Úzka konštrukcia a jednoduché prenášanie za stabilnú nosnú tyč. To je
  partner pre takmer každé stavenisko. Pre prúdové zdroje EWM
  nepredstavuje kolísanie siete žiadny problém. Zvárajú spoľahlivo aj pri
  pripojení ku slabej sieti alebo k nadmerne dlhému káblu. Premyslený
  systém ventilácie zaisťuje vysoké dovolené zaťaženie a navyše chráni
  pred znečistením.
 

 Spoľahlivé zapálenie

 • Opakovateľné elektronické vysokofrekvenčné zapálenie a upravené
  parametre začiatku zvárania na dosiahnutie najlepších podmienok pre
  zapálenie v rámci každej aplikácie.
 

 Spotmatic - úspora 50% času pri bodovaní

 • Zvárací oblúk horáka sa zapáli plne automaticky, bez stlačenia tlačidla,
  jednoduchým dotykom špičky elektródy s obrobkom. Je možné umiestniť
  stovky reprodukovateľných bodových zvarov, ktoré budú bez inklúzií volfrámu.
 

 Cielene a koncentrovane s pulzovaním kHz

 • Metalurgické pulzovanie prepožičiava oblúku WIG požadovanej kvality
  plazmového oblúka. Systém activArc v spojení s kHz-pulzovaním výrazne
  zosilňuje všetky pozitívne efekty.
 

 activArc - ľahko, hospodárne a perfektne

 • Presný sústredený oblúk s vysokým tlakom plazmy na dosiahnutie
  rýchleho a spoľahlivého zvárania s kompenzovaným výkonom. Cielené
  prenikanie tepla a hlboký závar na vytvorenie najlepšieho koreňa.
  Bezkonkurenčný=: Vysoké úspory nákladov a najvyššia kvalita.
  

Optimálne nastavený mobilný systém horúceho drôtu obsahuje:

 • Pojazdný zdroj zváracieho prúdu Tetrix
 • Podávač drôtu tigSpeed s integrovaným prúdovým zdrojom pre
  horúci drôt k predhrievaniu drôtu
 • Horák horúceho drôtu s prívodom drôtu a kontakty pre horúci drôt
 

 Synergické ovládanie WIG - perfektné pre aplikácie veľkého rozsahu

 • Veľmi jednoduchá obsluha a maximálny komfort. Výber zváracej úlohy (JOB) na
  základe druhu materiálu, druhu zvaru, priemeru VE a zváracieho
  prúdu / hrúbky plechu. Digitálny systém automaticky nájde optimálne parametre
  zvárania.
 

 Koncepcia intuitívneho ovládania pre každého

 • Smart: Prakticky orientované zníženie počtu ovládacích prvkov na
  najdôležitejšie funkcie
 • Classic - prehľad všetkých parametrov s priamym prístupom
 • Comfort: 8 vopred definovateľných zváracích úloh pre často opakované
  postupy zvárania
 • Synergic: ovládanie jedným tlačidlom s možnosťou definovania 256
  zváracích úloh