Jednofázové invertorové zváracie zdroje založené na IGBT technológii pre MMA/Lift Arc TIG DC (zapálenie oblúka oddialením). 

Určené pre montážne a servisné nasadenie s použitím elektród až do priemeru 4mm. Elektronika zaisťuje ochranu pred kolísaním vstupného napätia, tepelná ochrana stroja odstaví zariadenie pri prípadnom prehriati. Zdroje sú vybavené elektronickou funkciou Hot Start pre excelentné zapaľovanie oblúka, Systémami VRD, Smart Logic a funkciou Arc Force, ktorá zabezpečuje automatické ladenie dynamiky oblúka pri použití rôznych typov elektród.
Zdroje majú vynikajúce výsledky pri zváraní metódou TIG so zdvihovým zápalom oblúka (Lift Arc). Pri ,,S,, modeloch je možnosť dovybavenia diaľkovým ovládaním, HF TIG jednotkou , chladiacou jednotkou a transportným vozíkom.

Špičkové invertorové zváracie jednotky založené na IGBT technológií pre MMA/TIG DC
s dôrazom na nízku hmotnosť, vysokú účinnosť a životnosť. Sú určené pre práce s potrebou väčších zaťažení s dlhodobým zváraním priemermi elektród 5mm a maximálnej spoľahlivosti. Náporové ventilátory primárne ochladzujú tunelový chladič , na ktorom sú z vonkajšej strany prichytené radiace a výkonové dosky, ktoré sekundárne odvádzajú teplo.
Výhodou je takmer nulová kontaminácia prachom zaisťujúca extrémnu spoľahlivosť. Zdroje sú plné digitálne, vybavené elektronickou funkciou Hot Start pre excelentné zapaľovanie oblúka. Systémami VRD, Smart Logic a funkciou Arc Force, ktorá zabezpečuje automatické ladenie dynamiky oblúka pri použití rôznych typov elektród. Zdroje majú vynikajúce výsledky pri zváraní metódou TIG so zdvihovým zápalom oblúka (Lift Arc). Pri ,,S,, modeloch je možnosť dovybavenia diaľkovým ovládaním, HF TIG jednotkou , chladiacou jednotkou a transportným vozíkom.

 

Antistick a Arcforce - zvárame ako profesionáli

 • Veľmi jednoduché zváranie. Oblúk horí pokojne,  obalená elektróda sa nelepí a nerozžeravý sa.

CEL

 • 100% spoľahlivosť pri zváraní vo zvislej polohe zhora nadol celulózovými elektródami.
 • Arcforce
 • Využitím technológie Arcforce nevznikajú žiadne skraty a všetky typy elektród
  môžu dosiahnuť optimálnych zváracích vlastností.

100% vhodný pre použitie na stavbách

 • Na najväčšie stavenisko a do najtvrdších montážnych podmienok,
  pri použití prívodných sieťových káblov s dĺžkou do 50 m alebo
  priamo na generátora. Veľká tolerancia v oblasti výkyvov v sieti
  zaisťuje perfektné výsledky zvárania.

Ručné impulzné zváranie obalenou elektródou - ideálne pre zváranie koreňa

 • U krycích vrstiev pripomína jemný vzhľad zvaru metódu WIG
 • Menej dokončovacích prác následkom nižšieho rozstreku
 • Veľmi vhodné pre ťažké elektródy
 • Vynikajúce premostenie medzier bez prepadu strany s koreňom
 • Nižšia miera deformácie vďaka kontrolovanému prenikaniu tepla

Špičkový zvar aj pri použití silných elektród

 • Pre zariadenia Pico 220 nie sú problémom ani 5milimetrové elektródy. 
 • Najmodernejšie invertorové technológie s vynikajúcou dynamikou
  regulácie dodávajú stabilný oblúk.
 • Aj zváranie s použitím ťažko zvariteľných rutilových alebo rutil-celulózových
  elektród je tak jednoduché.

Horúci štart na dosiahnutie najlepšej kvality

 • Variabilné funkcie horúceho štartu (možnosť nastavenia prúdu a času)
  spoľahlivo zapáli elektródu a zaistí najlepšiu kvalitu už od začiatku zvaru
  vďaka perfektnému nataveniu. Chyby zvarov a vznik studených spojov nemajú
  šancu. Prevýšenie zvaru je redukované do značnej miery.

        

Ľahký, prenosný, mobilný

 • Ľahká preprava do akéhokoľvek miesta použitia. Na rebríkoch alebo na úzkom lešení,
  minimálne rozmery a nízka hmotnosť v robustnej plastovej skrini.


Spoľahlivosť, bezpečnosť, úspora nákladov

 • Všetky elektrické súčasti sú mimoriadne chránené proti prachu.
  Tepelne regulovaný ventilátor zabraňuje zbytočnému nasávaniu nečistôt.
  Zrátané a podčiarknuté: Nenáročná údržba, spoľahlivá a bezpečná prevádzka
  - Dohromady úspora nákladov!

Arcforce: Tuning pre každú elektródu

 • Využitím technológie Arcforce môžu dosiahnuť všetky typy elektród optimálnych
  zváracích vlastností. Bez skratov najmä u rutil-celulózových elektród.

 

Zvary vo zvislej polohe zhora nadol a vo zvislej polohe zdola nahor úplne jednoducho

 • 100% istota zvárania v zvislej polohe zhora nadol
 • Perfektné zváranie elektródou vo zvislej polohe zdola nahor použitím
  funkcia PF Pulse (Pico 350 ciel pulz / Pico 350 ciel pulz pws)
 • Pico 350 cel pulz / Pico 350 ciel pulz pws: pulzovanie (ručné impulzné zváranie obalenou elektródou)
 • Intervalová automatika

 


Spoľahlivé zapálenie a vynikajúce zváracie vlastnosti

 • Digitálna invertorová technológia dodáva všetkým typom elektród
  optimálnu charakteristiku oblúka, umožňuje dosiahnutie spoľahlivého
  a stabilného oblúka a vytvorenie dobre spracovateľné tavného kúpeľa.
  Vysoké napätie naprázdno a funkcie HOTSTART sú zárukou trvalo
  spoľahlivého zapaľovania.