Ponúkame Vám ARCAIR SLICE - kyslíkovú kópiu, ktorá využíva exotermický proces pre delenie kovových, nekovových a kompozitných materiálov. Využíva sa na rezanie ťažko rezateľných materiálov. Nachádza uplatnenie pri opravách a údržbe ťažkých zariadení, odstraňovanie svorníkov, alebo zablokovaných kolíkov. Rezanie cez oceľové, železo-betónové konštrukcie, mosty, zvodidlá a mnoho iných aplikácii.

 

arcslice


Pretože ARCAIR Slice systém nepotrebuje predhriatie, môžete začať prácu oveľa skôr a skončiť v oveľa efektívnejšom čase. Základný výskum ukázal, že kyslíkovú kópiu môžeme rozdeliť do troch zdanlivo samostatných oblasti. Prvé prichádzajú chemické reakcie prebiehajúce pri exotermickom horení kovov, ďalej sú to fyzikálne procesy - prenos teploty a hmoty na fázovom rozhraní, rýchlosť vystupujúceho plameňa a hustota tepelného toku. Treťou oblasťou je technický návrh držiakov, bezpečnostných parametrov a zdroja kyslíku. Návrh veľkosti a tvaru kyslíkovej kópie s dôrazom na usporiadanie výplne a materiálovom zložení. To všetko sa získava z predchádzajúcej chemickej a fyzikálnej teórie horenia kovov.
Samotný exotermický proces je charakterizovaný uvoľňovaním tepla. Oxidačnou reakciou rozumieme zmenu čistej látky na príslušný oxid (prikl. zmena železa na oxid železnatý), opakom oxidácie je redukcia, redukciou z oxidických rúd sa vyrába železo, alebo hliník. Reakciou medzi prúdom kyslíka a železom rezaného materiálu vznikajú oxidy železa.

ARCAIR SLICE horák a zapaľovač (striker)
Slice horák využíva kyslík a elektrický zdroj a špeciálne navrhnutú Slice exotermickú rezaciu tyč. Zabezpečuje sa len zdroj kyslíka, 12 V batéria, alebo zvárací zdroj. Po otvoreni prísunu kyslíka a dotyku uhlíkovo-oceľovej rezacej tyče na uzemnený pracovný kus, alebo zapaľovaciu lištu, sa rezacia tyč okamžite zapáli.

 

arcslice1

SLICE exotermické rezacie tyče:
Sú špeciálne konštruované pre SLICE rezací systém .Ich patentovaná konštrukcia udržiava stabilitu potrebnú pre zachovanie exotermickej reakcie. Keď začne kyslík prúdiť, zapáli sa oblúk na rezacej tyči a bude nepretržite horieť bez elektrického zdroja tak dlho, ako bude prúdiť kyslík.

 

Dostupné veľkosti:

balenieobalené (Katalóg. č)neobalené (Katalóg č.)čas horenia
7 x 559mm40-45s
25 ks42-049-00243-049-002 
100 ks42-049-00343-049-003 
7 x 1118mm80-90s
25 ksnedodávajú sa43-049-005 
10 x 457mm30-35s
50 ks42-049-00543-049-007 
10 x 914mm80-90s
25 ksnedodávajú sa43-049 009