Technológia MULTIMATRIX (pdf)

 

 

Taurus - 2 riadiacej jednotky na výber

 • Od vyložene jednoduchého prevedenia "Basic" až po mimoriadne komfortné prevedenie
  "Synergic S". Voliteľné zobrazenie a nastavenie na zváracom prístroji (kompaktné preve-
  denie) alebo na podávači drôtu (dekompaktné prevedenie)


Taurus Basic

 • Robustný invertorový zdroj s plynulým ovládaním k štandardnému zváraniu MIG /
  MAG, k ručnému zváraniu obalenou elektródou a k drážkovaniu s klasickým ovládaním
  dvoma tlačidlami - nastavenie zváracieho napätia a rýchlosti posuvu drôtu

 

Taurus Synergic S - moderná metóda zvárania

 • Okrem "štandardu" (MIG / MAG, ručné zváranie elektródou, drážkovanie)
  sa systém Synergic sa tiež môže pochváliť inováciami od výrobcu EWM:
  forceArc, rootArc a WIG (Liftarc). Ovládanie jedným tlačidlom (Synergic)
  s vopred naprogramovanými JOB (zváracími úlohami) a výberom zo zoznamu
  úloh privádza proces nastavovania k dokonalosti

 

forceArc - vysoká produktivita s presvedčivou kvalitou

 • Až o 50% nižšie výrobné náklady, majstrovský kúsok inovatívnej technológie
  MIG / MAG: účinný a stabilizovaný zvárací oblúk, hlboký závar a zvary
  najvyššej kvality takmer bez rozstreku.

rootArc - spoľahlivé zváranie skratovým oblúkom vo všetkých polohách

 • Skratový oblúk s dobrým modelovaním k jednoduchému premosteniu medzier, a ku
  zváraniu vo vynútených polohách

Konštantné zváracie výsledky

 • Inovatívna invertorová technológia výrobcu EWM sa vyznačuje mimoriadne nízkou
  spotrebou energie, veľkými výkonovými rezervami a dlhou životnosťou, vytvára
  nezávislosť na dĺžke prívodného kábla a na kolísaní sieťového napätia
 • Pomocou digitálnej regulácie posuv drôtu aj za ťažkých podmienok pri
  podávaní drôtu, napr. pri použití dlhých zväzkov horákových hadíc

 Diaľkový ovládač R50: Priamy prístup ku všetkým funkciám

 • Samostatné riadenie priamo na mieste - indikácia a nastavenie všetkých
  dôležitých funkcií zváracieho prístroja pomocou diaľkového ovládača