Plazmový vodou chladený 200A@100% zdroj, umožňujúci delenie elektricky vodivých materiálov do 70mm s prepichom 30mm. Uvedeným zdrojom sa taktiež dosahujú vynikajúce výsledky v oblasti drážkovania materiálov. Plazmové drážkovanie je vhodné k príprave zvarových plôch, odstráneniu trhliniek, vmestkov, opracovaniu defektov spôsobených vychýlením oblúka, čisteniu odliatkov, okrajovaniu presahov materiálu.
Týmto konceptom je zaručená vysoká disponibilnosť techniky zariadenia.

Oproti drážkovaniu ulíkovými elektródami vznikajú početné technologické výhody, napr.:

  • žiadne nauhličenie materiálu
  • nie je nutné žiadne dodatočné brúsenie
  • znížený tepelný príkon a tým nižšie ťahové napätie
  • dobrá pozorovateľnosť procesu
  • redukovaná hladina hluku a dymu